Reparatie, onderhoud en keuringen in drie stappen

Bij een erkend Kipperkeuringsbedrijf kunt u terecht voor keuring, onderhoud en reparatie aan alle soorten kippers: achterwaartse kippers, twee- en driezijdige kippers. Onder kippers verstaan we kippende installaties, vast (niet afneembaar zonder hulpmiddelen) gemonteerd aan/op een onderstel welke onderdeel is van een truckchassis, kipaanhangwagen of een kipoplegger met trekker. De kippende installatie kan ook op een unit zijn welke met behulp van twistlocks op een rijdend gedeelte gemonteerd is (zogenoemd kipframe). De kippende installatie dient te zijn voorzien van een laadruimte. Onder laadruimte vallen NIET: walking floor, transportband, appendage voor bulkoplegger, ADR tank en/of druktank en andere laadruimtes waar een zeer specialistische kennis voor nodig is. Onder kippende installaties vallen NIET de installaties die onder het LLS-keurmerk vallen (haakarm-, kabel-, ketting- en portaal installaties). De kippende installatie dient aan de definitie van een machine te voldoen.

Bovenstaande omvat de gewichtsklasse > 3500 kg voor aanhangwagens, opleggers en motorwagens. Uitgezonderd zijn N1 motorwagens tot 3500 kg en teruggekeurde N2 (origineel vanaf 3500 kg) motorwagens.

Een kipperkeuring is niet zomaar een keuring. Alle keurmeesters voldoen aan strenge eisen op het gebied van installaties, infrastructuur en testgereedschap om de systemen te testen.

Ook wordt door KIP-keur een vast protocol voor keuringen voorgeschreven, waarvan gecertificeerde keurmeesters, duidelijke checklist en steekproefsgewijze keuringen door TÜV Nederland onderdeel zijn. Keuringen worden altijd uitgevoerd door gecertificeerde keurmeesters. In veel gevallen kan de keuring op uw eigen locatie plaats vinden. Wel zo handig.

Stap 1: Maak een afspraak

Maak een afspraak met een keuringsstation. Binnenkort is er altijd een KIP-keur station bij u in de buurt.

Stap 2: De keurmeester keurt

Een gecertificeerd keurmeester keurt de kipper bij het keuringsstation of op uw locatie met door KIP-keur goedgekeurd testgereedschap. De keuringen zijn gebaseerd op de specificaties van verschillende fabrikanten van de systemen. De keurmeester weet dus altijd waar hij/zij bij uw installatie specifiek op moet letten en hoe hij/zij veilig functioneren kan testen. Natuurlijk kunt u ook meerdere kippersystemen tegelijk laten keuren en/of de keuring combineren met onderhoud of reparatie.

Stap 3: Bewaar het keuringsbewijs

Als uw kippersysteem is goedgekeurd, ontvangt u van de keurmeester een keuringsbewijs. De sticker met het unieke keuringsnummer wordt zichtbaar op het systeem geplakt. U ontvangt digitaal ook een checklist met alle keuringspunten. Bewaar alle documenten goed, want u heeft ze nodig bij controles en mogelijk vraagt uw verzekeringsmaatschappij erom. Bij een onverhoopt ongeval moet u kunnen aantonen dat de kipper veilig gekeurd is.