Ook erkend keurstation/keurmeester worden?

De Arbowet stelt strenge eisen aan het monteren, afstellen en onderhouden van kippersystemen om het werken veiliger te maken en arbeidsongevallen terug te dringen. Daarom moeten onderhoud, reparaties en keuringen van een kippersysteem altijd worden uitgevoerd door een gecertificeerd keurmeester. Ook uw bedrijf kan keuringsstation worden.

RAI CarroserieNL heeft in samenwerking met fabrikanten en importeurs van kippersystemen aan de hand van de Arbowet en de Machinerichtlijn een protocol opgesteld. Zo krijgen de keuringen van KIP-keur de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. Ieder carrosseriebedrijf kan een erkend KIP-keur-keuringsstation worden. Daarvoor moet u natuurlijk wel aan een aantal eisen voldoen.

Zo is het verplicht dat u een KIP-keur keurmeester in dienst heeft of een monteur hiervoor opleidt. Ook moet u werken met het juiste testgereedschap om een installatie te kunnen keuren. Bovendien sluit u een samenwerkingsovereenkomst met RAI Vereniging. TÜV Nederland zal steekproefsgewijs regelmatig controles uitvoeren bij keuringsstations om veiligheid en betrouwbaarheid te kunnen blijven garanderen.

De keurmeester wordt gekoppeld aan een keurbedrijf. Een bedrijf kan alleen KIP-keur keurbedrijf worden indien hiervoor schriftelijke toestemming van een kipperfabrikant of -importeur is gegeven. De fabrikant of importeur dient als zodanig erkend te worden door RAI vereniging en lid te zijn van RAI vereniging.


Opleiding tot KIP-Keurmeester

De opleiding tot KIP-keur keurmeester wordt verzorgd door TÜV Nederland. De opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. Het theoriedeel wordt afgesloten met een examen wat digitaal wordt afgenomen en dient te worden afgesloten met een voldoende voordat het praktijkexamen wordt gedaan. Het praktijkdeel omvat één dag en wordt afgesloten met een praktijkexamen. Indien dit praktijkexamen ook met een voldoende wordt afgerond dan krijgt de kandidaat een vermelding als keurmeester in het digitale keuringssysteem en toegang tot dit systeem en tevens een certificaat vanuit RAI CarrosserieNL.


Tarieven
Opleiding tot KIP-keurmeester
Digitale theorie-examen
Digitale herexamen theorie
Praktijkexamen
€ 149,-
€ 42,50
€ 287,50

Aanmelden voor de opleiding kan via de fabrikant/importeur of via RAI Carrosserie NL.


Meer informatie of direct deelnemen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u zich direct aanmelden? Neem dan contact op met RAI Vereniging via info@kipperkeuring.nl Bellen kan ook via 020 504 4949.